Uthyrningsvillkor

·  Legitimation är obligatoriskt för att kunna hyra utrustning.

·  Hyrestagaren är skyldig att återlämna utrustning inom angiven tid, förlängning av hyra skall göras innan hyrestiden gått ut. Vid ny påbörjad dag debiteras fullt dagspris.

·  Ej återlämnad utrustning debiteras med fullt värde.

·  Betalning för hyra sker alltid i förskott. Helst med swish.

·  Hyrestagaren är fullt ersättningsskyldig för produktskador eller borttappad utrustning. (Frånsett skador som beror på fabrikationsfel)